مسافرين و همکاران محترم
با توجه به اعلاميه هواپيمايي ماهان خواهشمند است رده سني مسافر (بزرگسال،کودک،نوزاد) در موقع رزرو گرفتن مشخص گردد.
عواقب احتمال عدم مشخص نمودن به عهده خريدار مي باشد.
سایر اعلانات